INDIVIDUALNA PODPORA

“Kar je za nami in kar je pred nami so zgolj nepomembne stvari, v primerjavi s tem, kar je v nas.” Ralph Waldo Emerson

V življenju vsakega od nas pridejo trenutki, ko se počutimo izgubljeno, nemočno. Zdi se nam, da je naše življenje “izgubilo” barve.

Želimo si napredka, jasnosti, miru, premika ali pa samo empatično prisotnost nekoga, ki bi nas lahko podpre pri notranjem raziskovanju, iskanju strategij ali bolj povezovalni komunikaciji.

Kaj lahko naredite sami, takoj?

Ustavite se. Vdihnite.

Pomagajte si s tako imenovanim “kvadratnim” dihanjem. Štejte do štiri ob vdihu, ko zadržite dih, ob izdihu in ko spet zadržite dih.

Potem pa, v odvisnosti od dogajanja, situacije, ponujam dve možnosti, ki jih lahko uporabite.

Prvo povabilo je, da vzamete list papirja in začenete svoje poizvedovanje (prilagojeno po appreciative inquiry).

Napišite:

  1. Kaj deluje v vašem življenju, v situaciji…? Za kaj ste (lahko) hvaležni?
  2. Predstavljajte si, da ste zaspali in se zbudili čez 5 let – kaj se je zgodilo, kako so se stvari odvile v tem času?
  3. KaJ od tega bi lahko naredili sedaj? Kaj ste že uspešno naredili v preteklosti, v podobnih situacijah?
  4. Kakšni so vaši konkretni koraki, strategije? Katero drobno stvar lahko naredite takoj, ta trenutek?

Drugo povabilo (možnost) je, da se vprašate:

Kaj se resnično dogaja – kako bi to opisali nekomu, ki ne pozna situacije? Kaj si želim v tem trenutku? Kaj je majmanjša stvar, ki jo lahko naredim (jo želim narediti) in me bo premaknila bliže želenemu?

Včasih pa si želimo podpore nekoga, ki ni vpleten v situacijo in nas lahko podpre pri notranjem raziskovanju ali napredovanju v življenju.

Jaz verjamem, da imamo znotraj nas vse, kar potrebujemo, da uresničimo svoje sanje. Včasih pa potrebujemo nekoga, ki nas pri tem podpre.

Lahko vas podprem z znanjem in izkušnjami iz nenasilne komunikacije, mediacije, terapije – po metodi trasnpersonalne kognitivne terapije in drugih metod.

Termin si lahko rezervirate s sporočilom na ingrid@rasti-svetovanje.si

Trenutno se “srečujemo” preko spleta (skype).